"Star si onoliko koliko se osjećaš starim."

Henry Frederic Amiel

Jednokrevetne i dvokrevetne sobe

Smještaj se nudi u stambenom i stacionarnom dijelu (dijelu pojačane skrbi i njege), a realizira se u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama prilagođenim potrebama treće životne dobi

Jednokrevetne i dvokrevetne sobe Jednokrevetne i dvokrevetne sobe

Aktivnosti i događanja u Cvjetnom domu

Kako bi se osigurala što bolja kvaliteta života, u Domu se provode razne aktivnosti u skladu s interesima i mogućnostima korisnika

Aktivnosti i događanja u Cvjetnom domu Aktivnosti i događanja u Cvjetnom domu

Cvjetni dom Šibenik

Osigurava učinkovitu institucijsku i izvaninstitucijsku skrb starijih i nemoćnih osoba

Cvjetni dom Šibenik Cvjetni dom Šibenik

Standardi kvalitete

         Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13) i Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14), 26.5.2014. donesena je Odluka o uvođenju Standarda kvalitete socijalnih usluga.

            „Standard kvalitete podrazumijeva propisanu razinu koju socijalne usluge moraju doseći i prema kojem se mjere postignuća. Primjenjiv je na sve tipove socijalnih usluga i na sve pružatelje socijalnih ustanova. Standarda za procjenu ima ukupno 20 (od svibnja 2014. smanjeno na 17) i koristit će se kao mjerila za ocjenu kvalitete. U njima se stavlja naglasak na korisnike usluga, promicanje neovisnosti i autonomije korisnika, njihovo sudjelovanje u normalnom životu u prirodnom društvenom okruženju te posebno, poštivanje njihovih ljudskih, građanskih i socijalnih prava.“ (iz priručnika „Standardi kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi“; MZSS, svibanj 2010.)

            Odlukom ravnatelja, 28.5.2014. imenovan je Tim za kvalitetu koji sačinjava 7 članova, djelatnika našeg Doma, koji su zaduženi za provođenje svih potrebnih aktivnosti vezanih za uvođenje standarda.

            Dana 17. lipnja 2014. u prostorijama Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ u Splitu, provedena je i edukacija pod nazivom „Obuka timova za uvođenje standarda kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi“ za domove za starije i nemoćne osobe. Na edukaciju smo poslali 3 člana tima jer je organizator, Ministarstvo socijalne politike i mladih, taj broj navelo kao poželjan broj sudionika. Educirani članovi su upoznali ostale članove sa principima primjene istog. Radi lakšeg uvođenja u sami proces svi su dobili priručnik „Standardi kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi“ sa smjernicama za provedbu i prilozima (procjenama) koje su detaljno proučili.        

            Na prvom sastanku tima za kvalitetu, nakon edukacije članova, dogovorene su sve faze uvođenja. Prvo se započinje sa procesom samoprocjene koja će se provoditi uz pomoć Instrumenta samoprocjene koji će se podijeliti među članovima tima, ostalim djelatnicima, korisnicima i rodbini korisnika zbog kvalitetnije i objektivnije procjene. Procjenjivat će se u skladu sa Nacrtom kriterija za samoprocjenu stupnja usklađenosti sa standardima kvalitete socijalnih ustanova. Određen je i rok za prikupljanje procjena, nakon čega će se pristupiti analizi i obradi prikupljenih podataka te osmišljavanju Plana poboljšanja kvalitete za one standarde u kojima je utvrđeno da je to najpotrebnije te krenuti sa primjenom istoga. Vodit će se računa o pravovremenom izvještavanju nadležnog Ministarstva. Prvo putem Izvješća o samoprocjeni, a nadalje putem Izvješća o napretku u provedbi standarda kvalitete. Svrha tih izvješća je mjerenje napretka u provedbi planova poboljšanja i ostvarivanja standarda kvalitete. Naposljetku, nakon 24 mjeseca od početka uvođenja, poslat će se Izvješće o usklađenosti sa standardima kvalitete.

          Kontinuirano će se i dalje provoditi postupci samoprocjene, izrade planova poboljšanja i provedbe istih planova sve dok se stupanj usklađenosti ne podigne na najvišu moguću razinu.

vrijeme posjeta

od 9 do 12 sati

od 16 do 20 sati

Dokumentacija za prijem u Cvjetni dom

 

Foto galerija

Starački dom Šibenik Cvjetni dom Šibenik

Slike Cvjetnog doma Šibenik

Slike soba u domu Unutrašnjost soba u domu

Slike unutrašnjosti jednokrevetnih i dvokrevetnih soba u domu

Cvjetni dom Šibenik

Branitelja Domovinskog rata 2f
22000 Šibenik
Hrvatska

Kontaktirajte nas

  • Recepcija: 022-337-470
  • Tajništvo: 022-311-888
  • Socijalne radnice: 022-337-646
  • Blagajna: 022-311-885
  • Fax: 022-337-490
  • Email: