"Star si onoliko koliko se osjećaš starim."

Henry Frederic Amiel

Jednokrevetne i dvokrevetne sobe

Smještaj se nudi u stambenom i stacionarnom dijelu (dijelu pojačane skrbi i njege), a realizira se u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama prilagođenim potrebama treće životne dobi

Jednokrevetne i dvokrevetne sobe Jednokrevetne i dvokrevetne sobe

Aktivnosti i događanja u Cvjetnom domu

Kako bi se osigurala što bolja kvaliteta života, u Domu se provode razne aktivnosti u skladu s interesima i mogućnostima korisnika

Aktivnosti i događanja u Cvjetnom domu Aktivnosti i događanja u Cvjetnom domu

Cvjetni dom Šibenik

Osigurava učinkovitu institucijsku i izvaninstitucijsku skrb starijih i nemoćnih osoba

Cvjetni dom Šibenik Cvjetni dom Šibenik

06.04.2018.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ''CVJETNI DOM'' ŠIBENIK

Branitelja Domovinskog rata 2F, 22000 Šibenik

tel: 385(022)311888, fax: 385(022) 337490, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Šibenik, 06. travnja 2018.g.

Broj: 558-1/18.

Dom za starije i nemoćne osobe ''Cvjetni dom'' Šibenik, Branitelja Domovinskog rata 2F, 22000 Šibenik, MB: 0301969, OIB: 36151696245, raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

- Pomoćni radnik/ica u kuhinji - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

(zamjena odsutnog radnika)

Puno radno vrijeme. Rad u dvije smjene.

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe ''Cvjetni dom'' Šibenik, Branitelja Domovinskog rata 2F, Šibenik.

Uvjeti:

- završeno osnovnoškolsko obrazovanje

- hrvatsko državljanstvo

- radno iskustvo 6 mjeseci

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

pisanu prijavu s navedenim kontakt telefonom i vlastoručno potpisanu,

životopis,

presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju,

presliku domovnice i osobne iskaznice,

dokaz o traženom radnom iskustvu (Potvrda s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, ne starija od dana objave natječaja,

uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana, u izvorniku.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji - poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti pripadnici obaju spolova.

Prijava sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavlja se u zatvorenoj omotnici, osobno ili poštom, na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe ''CVJETNI DOM'' ŠIBENIK, Branitelja Domovinskog rata 2F, 22000 Šibenik, s naznakom: ''Natječaj za posao''.

Zadnji dan za prijavu je 13.04.2018. godine bez obzira na način dostave prijave.

O rezultatima izbora kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavit će se na internetskoj stranici Doma: (www.cvjetnidom.com), oglasnoj ploči Doma kao i na web stranici HZZ-a Šibenik.

 

Dom za starije i nemoćne osobe ''Cvjetni dom'' Šibenik

 

06.04.2018.

PJESNIČKO JUTRO

Ovo jutro je bilo jutro poezije i pjesme, jer su nam u posjetu s prigodnim programom došli članovi Matice Hrvatske ogranka Šibenik. Priključili su im se i članovi organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe pri Centru za pružanje usluga u zajednici grada Šibenika; inače naši česti gosti i dragi prijatelji. Malo recitacija, malo pjevanja i vrijeme je proletjelo u trenu. Korisnici su zaželjeli još ovakvih susreta i svi im se unaprijed radujemo.

 
 

04.04.2018.

USKRSNA SV. MISA

U jutarnjim satima održana je uskrsna sv. misa pod vodstvom fra Ivana Penave, župnika Župe sv. Petra- Vidici. Misno slavlje je uveličao zbor iste župe kojemu su se priključili i naši korisnici.

 
 

30.03.2018.

PETAK MUKE GOSPODNJE

Kroz ovo korizmeno vrijeme naši su korisnici dva puta tjedno imali priliku prisustvovati i sudjelovati u Križnom putu. Ma koliko je nekima bilo teško radi svoje bolesti i nemoći, žrtvovali su se i dolazili da bi se što bolje kroz molitvu i slušanje riječi Božije u liturgijskom slavlju, pripremili za najveći kršćanski blagdan Uskrsnuća Gospodinova. Danas su također u većem broju bili prisutni kod čitanja Muke Gospodina našega Isusa Krista i ljubljenju križa.

 
 

26.03.2018.

USKRSNA SV. ISPOVIJED

U 9:30 započela je uskrsna sv. ispovijed. Na poziv župnika fra Ivana Penave, odazvali su se; pater Paul Karim, fra Augustin Kordić, don Oleg Petrović te umirovljeni svećenik Šibenske biskupije don Ive Babačić. Svi korisnici, koji su to željeli, primili su sakrament svete ispovijedi i pričesti.

 
 

Stranica 3 od 53

vrijeme posjeta

od 9 do 12 sati

od 16 do 20 sati

Dokumentacija za prijem u Cvjetni dom

 

Foto galerija

Starački dom Šibenik Cvjetni dom Šibenik

Slike Cvjetnog doma Šibenik

Slike soba u domu Unutrašnjost soba u domu

Slike unutrašnjosti jednokrevetnih i dvokrevetnih soba u domu

Cvjetni dom Šibenik

Branitelja Domovinskog rata 2f
22000 Šibenik
Hrvatska

Kontaktirajte nas

  • Recepcija: 022-337-470
  • Tajništvo: 022-311-888
  • Socijalne radnice: 022-337-646
  • Blagajna: 022-311-885
  • Fax: 022-337-490
  • Email: