"Star si onoliko koliko se osjećaš starim."

Henry Frederic Amiel

Jednokrevetne i dvokrevetne sobe

Smještaj se nudi u stambenom i stacionarnom dijelu (dijelu pojačane skrbi i njege), a realizira se u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama prilagođenim potrebama treće životne dobi

Jednokrevetne i dvokrevetne sobe Jednokrevetne i dvokrevetne sobe

Aktivnosti i događanja u Cvjetnom domu

Kako bi se osigurala što bolja kvaliteta života, u Domu se provode razne aktivnosti u skladu s interesima i mogućnostima korisnika

Aktivnosti i događanja u Cvjetnom domu Aktivnosti i događanja u Cvjetnom domu

Cvjetni dom Šibenik

Osigurava učinkovitu institucijsku i izvaninstitucijsku skrb starijih i nemoćnih osoba

Cvjetni dom Šibenik Cvjetni dom Šibenik

14.06.2018.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ''CVJETNI DOM'' ŠIBENIK

Branitelja Domovinskog rata 2F, 22000 Šibenik

tel: 385(022)311888, fax: 385(022) 337490, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Ur.broj: 1022-1/18., od 14. lipnja 2018.g.

 

Dom za starije i nemoćne osobe ''Cvjetni dom'' Šibenik (dalje u tekstu: Dom), Branitelja Domovinskog rata 2 F, MB: 03019691, OIB: 36151696245, objavljuje

 

 

O G L A S

 

za zasnivanje radnog odnosa u Domu na određeno vrijeme

 

za radno mjesto: Njegovatelj /ica - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme,

puno radno vrijeme, rad u tri smjene

 

Uvjeti:

- završeno osnovnoškolsko obrazovanje

- položen tečaj za njegu

- hrvatsko državljanstvo

- radno iskustvo 6 mjeseci

- nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

životopis,

preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju,

preslik uvjerenja o položenom tečaju za njegu,

preslik domovnice i osobne iskaznice,

potvrda s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,

uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci, u izvorniku.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na oglas dužni su, osim svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, priložiti i dokumentaciju propisanu čl. 103. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji - poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglas se mogu prijaviti pripadnici obaju spolova.

 

Prijava sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz oglasa dostavlja se u zatvorenoj omotnici, osobno ili poštom, na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe ''CVJETNI DOM'' ŠIBENIK, Branitelja Domovinskog rata 2F, 22000 Šibenik, s naznakom: ''Oglas za zapošljavanje''.

 

Zadnji dan za prijavu je 18. 06. 2018. godine bez obzira na način dostave prijave.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

 

 

Dom za starije i nemoćne osobe ''Cvjetni dom'' Šibenik

 

 

14.06.2018.

PROSLAVA ROĐENDANA

U jutarnjim satima, održana je proslava rođendana za naše korisnike rođene u svibnju i lipnju. Nakon uvodnog pozdrava našeg ravnatelja okupljenima, poslužili smo se delicijama sa stola koje su pripremile naše kuharice. Vrijeme nam je brzo proletjelo u dobrom društvu i uz glazbu. Korisnicima koji nisu mogli doći osobno, čestitku i komad torte smo odnijeli u njihove sobe.

 
 

05.06.2018.

OBAVIJEST

Od 01.07.2018. godine stupa na snagu nova Odluka o cijeni socijalnih usluga smještaja i dodataka u Domu za starije i nemoćne osobe "Cvjetni dom" Šibenik. Tom Odlukom utvrđuje se cijena usluge dugotrajnog smještaja i dodataka koji prate tu uslugu u Domu. Cijelu Odluku možete vidjeti i pročitati u Katalogu informacija na našoj web stranici i na Oglasnoj ploči Doma.
Za sve dodatne informacije, obratite se socijalnim radnicama.

 
 

29.05.2018.

IZLET U SINJ

Po želji naših korisnika ove godine nam je naš ravnatelj Tomislav Ninić omogućio i dogovorio, sa alkarskim vojvodom Boškom Ramljakom, posjet Alkarskom muzeju. Vojvoda nas je osobno proveo kroz muzej, protumačio sve vrijednosti i pojedinosti oko viteške igre Sinjska alka. Nakon toga posjetili smo i crkvu Čudotvorne Gospe Sinjske, gdje nam je upravitelj svetišta fra Petar Klapež uputio nekoliko riječi dobrodošlice i upoznavanja sa Gospom Sinjskom, kao prvim posjetiteljima nekog Doma za starije i nemoćne osobe. Nakon kratke molitve i blagoslova sretno smo se vratili u naš Šibenik.

 
 

22.05.2018.

PROJEKT "ZELENO SRCE"

Unatoč najavama lošeg vremena, odlučili smo danas provesti akciju uređenja okoliša Doma i nismo pogriješili jer je vrijeme bilo predivno u jutarnjim satima. Akcija se provodila putem projekta "Zeleno srce" koji provode članovi Ekološke udruge "Krka" Knin, udruga mladih "Mladi u EU" iz Šibenika i OŠ Tina Ujevića. Sadnice su posađene i uz pomoć naših korisnika koji su se rado uključili u cijelu akciju. Uz sadnice i zemlju, poklonjeni su nam i veliki pitari koji su raspoređeni po cijelom dvorištu Doma te koš za smeće.

 
 

Stranica 1 od 53

vrijeme posjeta

od 9 do 12 sati

od 16 do 20 sati

Dokumentacija za prijem u Cvjetni dom

 

Foto galerija

Starački dom Šibenik Cvjetni dom Šibenik

Slike Cvjetnog doma Šibenik

Slike soba u domu Unutrašnjost soba u domu

Slike unutrašnjosti jednokrevetnih i dvokrevetnih soba u domu

Cvjetni dom Šibenik

Branitelja Domovinskog rata 2f
22000 Šibenik
Hrvatska

Kontaktirajte nas

  • Recepcija: 022-337-470
  • Tajništvo: 022-311-888
  • Socijalne radnice: 022-337-646
  • Blagajna: 022-311-885
  • Fax: 022-337-490
  • Email: